VIktigt att tänka på vid olyckor och skador

Skadeanmälan är en förutsättning för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Enklast gör du skadeanmälan direkt på ditt försäkringsbolags hemsida.

Vid en skada är det viktigt att snabbt anmäla skadan till ditt försäkringsbolag.

När det finns flera parter inblandade bör du upprätta skadeanmälan på plats och ta alla uppgifter från motparter. 

Vid kontakter med oss behöver vi veta ditt skadenummer och naturligtvis fordonets registreringsnummer.

Vi vill också påminna dig om skyldigheten att alltid anmäla viltolyckor och parkeringsskador till polisen.

Är bilen körbar? Kontakta alltid oss för en skadebesiktningstid så att våra handläggare är förberedda och har tillräckligt med tid avsatt för att hantera din bil på bästa sätt.

Vid mindre skador där du själv transporterar din bil till oss ska bilen vara tvättad så att vi lätt kan upptäcka och bedöma skadorna på ditt fordon. 


806