Glas

Vi byter bilrutor, glastak och reparerar stenskott. Alltid med hänsyn till dagens moderna bilars teknologi där många sensorstyrda system är knutna till bilrutan.

Bilskadecenter reparerar och byter samtliga typer av bilglasrutor. 

Dagens moderna bilar innehåller en mängd säkerhetssystem. Ofta knutna till bilrutan. Därför är det extra viktigt att ha tillgång till biltillverkarnas arbetsbeskrivningar och system för omprogrammering. Det har vi. Vår personal är specialutbildad och har den kunskap och utrustning som krävs.802
812