Vi på Bilskadecenter i Enköping

Magnus Eklund
VD
magnus.eklund@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 27
Martin Karlsson
Vice VD, Ekonomichef
martin.karlsson@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 08
Malin Wallén Kvernplassen
Ekonomiadministratör/Fakturafrågor
malin.kvernplassen@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 00
070-545 78 76
Anders Hivén
Verkstadschef skador
anders.hiven@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 02
Jonas Nilsen
Verkstadschef/Servicerådgivare BMW/Mini
jonas.nilsen@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 22
Anders Balkén
Reservdelsrådgivare BMW/Mini
anders.balken@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 29
Per-Arne Holmberg
Reservdelsrådgivare VGS
per-arne.holmberg@bilskadecenter.se
0171-10 54 07
Thomas Hivén
Skadebesiktning
thomas.hiven@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 04
Tom Pörhö
Skadebesiktning
tom.porho@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 03
Åsa Freed
Skadebesiktning
asa.freed@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 23
Sabina Trollmann
Kundservice
sabina.ahlen@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 26
Per Aspengren
Bokning
per.aspengren@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 14
Benny Carlsson
Bokning
benny.carlsson@bilskadecenter.se
0171 - 10 54 13
820
818