Plåt

Fullserviceanläggning för skadereparationer med specialutbildad personal. Auktoriserade för flertalet bilmärken bland annat BMW, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes, Ford, Toyota, Nissan, Kia, MINI.

Dagens bilar är innehåller avancerad och alltmer teknik och nya material. Flertalet styrdon hanterar många funktioner, säkerhetssystemen blir alltmer komplexa och bilens komponenter består ofta av specialstål, aluminium och kompositmaterial.

När bilen blir skadad, gäller det därför att verkstaden har den utrustning och kompetens som krävs för att uppfylla biltillverkarens krav på säkra och fullgoda reparationer.

Först kontrollerar vi skadan och gör en kostnadskalkyl. När försäkringsbolaget och du godkänt den får vi en specifikation över beslutade åtgärder, arbetet planeras i ett arbetsordersystem som Bilskadecenter tagit fram gemensamt med branschen och därefter påbörjar vi arbetet.

Skadade delar byts ut mot nya originaldelar alternativt repareras. Vid större skador monterar vi bilen i riktbänk för mätning och riktning av karossen.

När bilen är klar utför vi en fastställd kvalitetskontroll så att allt är utfört enligt de anvisningar biltillverkaren angett.


802
809