Air condition

Vi utför ac-arbeten på din bil i samband med skadereparation eller service (BMW,MINI).

Bilskadecenter utför samtliga förekommande reparationer på bilens kylsystem.

Utrustning för att hantera även den nya gasen HFO1234y finns tillgänglig.

Vi arbetar enligt gällande regler samt har personal med utfärdat personcertifikat.


802
814