Bilskadecenter i Enköping AB

Miljöpolicy

 

I vårt miljöarbete strävar vi alltid efter att välja det bästa möjliga alternativet för vår verksamhet. Vi tror att det alltid finns utrymme för förbättringar eftersom ingen process någonsin kan bli helt perfekt.

Vi utför skadereparationer av person- och transportbilar, husvagnar, husbilar, hästbussar, släp och bussar samt utför service och reparation av personbilar. Våra kunder utgörs främst av försäkringsbolag, privatpersoner och företag.

Genom att följa gällande lagstiftning och övriga krav som ställs på vår verksamhet ska vi arbeta förebyggande och där det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt samt ekonomiskt rimligt ständigt minska vår miljöpåverkan genom att:


   I möjligaste mån prioritera de varor och tjänster som innebär en
    mindre belastning på miljön framför övriga varor och tjänster.

   Arbeta för att minimera miljöpåverkan från det avfall som uppkommer
    i vår verksamhet.
 
   Arbeta för att våra leverantörer och entreprenörer hanterar
    miljöfrågor i enlighet med våra krav.
 
   Öppet kommunicera om vårt miljöarbete samt vara lyhörda för
 förändringar i omvärlden.

 
Vi ska arbeta för att samtliga medarbetare har en grundläggande miljökunskap samt god kännedom om vilken miljöpåverkan vår verksamhet har.

 
Enköping 2018-03-16


Lars Landén
VD

 

    820
    805