Kundundersökning
Vi är mycket tacksamma om du hjälper oss i vårt fortsatta arbete med att tveckla och förbättra vår service och kvalitet. Du gör det genom att berätta vad du tycker om oss och det arbete vi utfört.

När du hämtat din bil och skaffat dig en uppfattning om vårt arbete, hoppas vi att du ger ditt betyg på nedanstående påstående, och skickar in resultatet.

Svarsalternativen är utifrån en fyragradig skala där våra påståenden:

1 = stämmer inte alls
2 = stämmer inte
3 = stämmer
4 = stämmer mycket väl.

Markera det alternativ som du anser passar bäst.

A Mottagandet och bemötandet på Bilskadecenter har varit bra.


B Du fick den information du behövde vid din första kontakt med Bilskadecenter


C Ditt ärende blev snabbt behandlat av Bilskadecenter.


D Utbudet av tjänster och produkter som Bilskadecenter erbjuder är tillfredsställande.


E
Det jobb som utförts på din bil visar på grundlighet och kvalitet.


F Du rekommenderar gärna Bilskadecenter till kollegor, vänner och bekant.


G Skriv gärna några rader om du har egna synpunkter du vill berätta eller om du vill utveckla något av dina svar ovan.


H Reg nr. eller namn (valfritt)


OBS! Detta resultat skickas via din e-post.
Använder du webbaserat mail (inte ex. outlook) kan du klistra in den text som genereras.